Budova lekárne

Viete, že budovu lekárne Zafír v Lubeníku postavili pred viac ako 115. rokmi?

V roku 1845 založil v Lubeníku nemecký podnikateľ Juraj Heinzelman z Augsburgu železiareň. V pomerne krátkej dobe sa stala železiareň Chyžná Voda (názov miestnej časti obce, kde podnik stál) známa v širokom okolí.

Koncom 19.storočia došlo v podniku k veľkej výstavbe. Okrem iného bola v roku 1898 na prepravu železnej rudy postavená lanová dráha Železník - Lubeník s dĺžkou 6 km.

Pre ubytovanie odborných pracovníkov vyrástla pri železiarni v tom istom čase kolónia - dnes už neexistujúci tzv. Dlhý dvor (12 bytových jednotiek) a niekoľko samostatných domov. V jednom z týchto domov sa dnes nachádza Lekáreň Zafír.