Genius Loci

Lokality s bohatou históriou zvyknú mať svojho ducha miesta. Lubeníku dávajú genius loci dejiny výroby železa a dobývania magnezitu a s tým súvisiacej dopravy.

Bývala železiareň ani pôvodná magnezitka v časti Chyžná Voda už nestoja. Ostali po nich iba niektoré budovy. V jednej z nich sa dnes nachádza lekáreň Zafír.

Do súčasnosti sa nedochovali ani lanové dráhy na prepravu rudy, ani pôvodná železničná stanica. V novej stanici pripomína minulé časy malé železničné múzeum.