Zmluvní partneri

Vybraní zmluvní partneri Lekárne Zafír

Zdravotné poisťovne
Všeobecná zdravotná poiťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa
Dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok
Phoenix, zdravotnícke zásobovanie
Med-art
Unimed